O ARTYSTCE


Urodzona 1963 r. w Jarosławiu. Po ukończeniu PLSP w Jarosławiu studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1983-1988. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, małą formą rzeźbiarską. Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych. Brała też udział w wystawach zbiorowych, z których wymienić można: w 1988 roku w Galerii Rzeźby w Krakowie, w 1991 roku w Pokazie Dokonań Twórców Jarosławskiego Oddziału ZPAP w BWA w Rzeszowie, w 1991 i 1997 roku w wystawach "Rysunek Roku" w BWA w Przemyślu, w 1992 - "Twórczość Artystów Pedagogów PLSP" w BWA w Krośnie i Rzeszowie ........FANTASMAGORIE


Fantasmagorie i inne zmyślenia czyli świat Teresy. Teresa Ulma łączy kilka światów . Ten realny z kuchnią, zakupami, dziećmi i mężem, zawodowy – szkoła oraz świat zamyśleń, refleksji, świat martwych natur, ”aktów we wnętrzu”, ”miast cieni”, ”miast znaków”, ”naszych cieni” czy świat „gdzie gubiąc się odnajduję”. Są to tematy podejmowane w obrazach olejnych, rysunkach i pastelach. Twarze, ramiona i torsy zostały skonstruowane z brył, światła i cieni wydobytych z mroku płaszczyzn, powtarzające się rytmicznie i niespokojne. W malarstwie i rysunku artystka dąży do syntezy. Postacie konstruowane są mocno...